Stvaramo informaciju iz podataka te pomažemo u njihovoj zaštiti !

O nama

ANSY – obrt za obradu podataka i tehničko savjetovanje

Primarna djelatnost nam je savjetodavna pomoć i organizacija poslova vezanih uz obradu i zaštitu podataka te oblikovanje informacije iz nesortiranih podataka radi donošenja zaključaka na osnovu rezultata statističke obrade.

Nudimo analiza podataka i pomoć pri provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti. Izradu algoritama i programske podrške te po potrebi izradu modela za podršku zaključivanju uz konstruiranje baze znanja. Pomoć oko konstruiranja i validiranja upitnika te savjetovanje u radu sa statističkim alatima, prvenstveno sa IBM SPSS te MedCalc alatima.

U ponudi je i procjena sigurnosnog rizika evaluacijom zaštite poslovnog informacijskog sustava i ispitivanjem znanja zaposlenika o sigurnosnim aspektima te po potrebi dobronamjernim penetracijskim testiranjem. Detektiranjem sigurnosnih nedostataka te poglavito edukacijom zaposlenika, korisnika informacijskog sustava moguće je značajno poboljšati zaštitu podataka i opreme te povećati sigurnost kontinuiteta samog poslovanja.

Naše reference predstavljaju višegodišnji rad sa brojnim malim i srednje velikim poslovnim subjektima, suradnja na znanstvenim i stručnim projektima financiranim od strane ministarstava, stranih kompanija te Europske komisije. Brojne znanstvene i stručne publikacije su dodatna potvrda međunarodne prepoznatljivosti.

Usluge

Usluge statističke obrade podataka obuhvaćaju:

 • definiranje minimalno dovoljno velikog uzorka
 • definiranje varijabli, kodiranje i priprema tablice za unos
 • unos podataka
 • deskriptivne statističke mjere (frekvencija i postoci; mjere centralne tendencije; mjere varijabilnosti)
 • odabir ispravnih statističkih metoda
 • testiranje razlika između skupina (t-test, Mann-Whitney U-test, analiza varijance – ANOVA, Kruskal Wallis test)
 • analiza kategorijskih podataka (Hi-kvadrat, Fisherov egzaktni test)
 • testiranje korelacije (Pearson, Spearman, Kendalov Tau)
 • pomoć pri izradi i validaciji mjernog instrumenta (upitnika) te postavljanje online
 • rudarenje podacima (klaster/grozd analiza, stablo zaključivanja, diskriminacijska analiza, kanonske korelacije, linearna regresija)
 • opisi i objašnjenja dobivenih rezultata, te grafički i tabelarni prikaz podataka
 • interpretacija rezultata statističke obrade
 • pomoć oko izvođenja zaključaka istraživanja
 • prema potrebi moguće je prethodno sklapanje ugovora o tajnosti podataka te savjetovanje u ulozi neformalnog sumentorstva

Usluge analize sigurnosti informacijskog sustava i zaštite podataka obuhvaćaju:

 • ispitivanje razine svijesti o sigurnosti korisnika ICT sustava znanstveno validiranim upitnikom (za znanstvena istraživanja te za analizu sigurnosti među zaposlenicima u poslovnim subjektima)
 • prezentacije i radionice edukativnog karaktera u svrhu podizanja svjesnosti o aspektima sigurnosti (u obrazovnim ustanovama te u poslovnim subjektima)
 • analiza trenutnog stanja sigurnosti ICT sustava uz identifikaciju sigurnosno kritičnih elemenata
 • procjena sigurnosnog rizika
 • dobronamjerno penetracijsko testiranje ICT sustava

Svaka znanstvena i poslovna suradnja treba biti jedna zanimljiva i korisna avantura svim uključenim stranama.

Cjenik

Svaka znanstvena i poslovna suradnja treba biti jedna zanimljiva i korisna avantura svim uključenim stranama. Iznos novčane naknade proizlazi iz dogovora među strankama nakon sagledavanja obima posla i definiranja željenog ishoda.

Okvirno, cijena za uobičajenu statističku analizu podataka iznosi 10 EUR za svaki pojedini element analize:

 • usporedbu dvaju ili više skupova podataka,
 • deskriptivnu statistiku jednog skupa podataka,
 • pola sata „čišćenja“ i pripreme podataka,
 • izradu tablice u wordu
 • izradu grafikona

Cijene zahtjevnijih statističkih analiza te takozvano rudarenje po podacima kao i izrada cjelokupnih analiza za doktorske disertacije se dogovaraju individualno, jer ovise o zahtjevnosti cjelokupnog posla.

Ispitivanje trenutnog stanja sigurnosti, procjena potencijalnih rizika te penetracijsko testiranje se mogu izvoditi pojedinačno, no u osnovi se međusobno nadopunjuju (uključivo i edukaciju zaposlenika) te se cijena svakog pojedinog projekta definira posebno dogovorom.

Publikacije

Kontakt

© Sva prava pridržana ANSY | web design 2020. ENTERnet